Rust

Gemenskapen ble opprettet for 3 år siden, og har 25 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Rust-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

tuxmain

Developpeur libriste

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

andrew-johnson-4

Libre Language Processing for Rust and Javascript

Kronerullere
0
Avatar

Sophie

Haiiii, I write code and solve problems!

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,96
per uke
Avatar

dtolnay

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

bltavares

Hi, I'm Bruno Tavares, and I'm working on building p2p projects in Rust - so it can be used on mobil

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nerdypepper

I write free software with Rust and Vim

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

DavidCanHelp

Open Source FTW!

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

jnqnfe

Working on free and open-source software

Kronerullere
0
Inntekt
£ 0,00
per uke
Avatar

dvk

Ik droom van 'n sneller, veiliger en efficienter internet (en software in het algemeen).

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

xojoc

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

alyti

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

jglauche

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

michal.fita

Support open-source development, mostly for Rust Embedded

Kronerullere
0
Inntekt
£ 0,00
per uke
Avatar

~1593870

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

jplatte

Software developer and free software enthusiast

Kronerullere
3
Inntekt
€ 1,30
per uke
Avatar

jimmycuadra

Computer programmer working on Ruma, a Matrix homeserver and supporting libraries written in Rust

Kronerullere
0
Avatar

val

I host free software, including Mastodon, Globulation2, and Teeworlds-InfectionClass

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,25
per uke
Avatar

anarchistmae

Creating libraries for Rust

Kronerullere
0
Inntekt
AUD 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

6 abonnenter