Hvis du tror du har funnet et sikkerhetsproblem og det ikke allerede er i listen over kjente problemer med lav alvorlighetsgrad, kan du innrapportere det til oss gjennom HackerOne.

Praksis

Detaljene for vår sikkerhetspraksis (dekningsområde, belønninger…) er tilgjengelig på vår HackerOne-profil.

Takk

Takk til alle som har sendt oss en rapport gjennom HackerOne.