Vi gjør vårt beste for å beskytte alles personvern: Vi prøver ikke å spor dem som besøker nettsiden, og bestreber innsamling av kun den dataen vi faktisk trenger, og selger den ikke til noen.

Kaker

En informasjonskapsel er en mengde data sendt av nettsiden til din nettleser, lagret på din maskin, og sendt tilbake av din nettleser til den samme nettsiden i en påfølgende forespørsel.

Liberapay.com-nettsiden setter kun tekniske informasjonskapsler som kreves for å indentitetsbekrefte brukeren, eller for å utføre spesifikke operasjoner. Disse informasjonskapslene er begrenset til forespørsler for samme nettside, så vi vet ikke hvem som besøker nettsider som inneholder Liberapay-miniprogrammer.

Besøkere av liberapay.com-nettsiden kan også motta informasjonskapsler sendt av Cloudfrale. Les «Forstå Cloudflare-informasjonskapsler» hvis du vil lære mer om dem.

På noen betalingssider, kan ekstra informasjonskaplser settes av betalingsformidleren. Les disse dokumentene hvis du vil ha mer info: Stripe sin informasjonskapselpraksis og PayPal sin informasjonskapselpraksis.

Sosiale nettverk

Liberapay har for tiden integrasjoner satt opp til GitHub, Twitter, Mastodon, GitLab.com, Twitch, YouTube, OpenStreetMap, Bitbucket, Pleroma og LinuxFr.org. Når en konto fra en av de plattfomene tilknyttes en Liberapay-profil, mottar vi og lagrer litt data fra den plattformen, for eksempel den unike identifikatoren for den lenkede kontoen. Vi beholder kun offentlig info om den lenkede kontoen, ingen privat data.

Hovedformålet med disse integreringene er å bekrefte at Liberapay-kontoen ikke har blitt opprettet av en bedrager som forsøker å ta seg betalt for andres arbeid.

Det andre formålet er å hjelpe kronerullere å finne Liberapay-kontoene til skapere de følger på andre plattformer.

Betalingsformidlere

Liberapay er avhengig av at betalingstjenesteleverandører faktisk overfører penger fra givere til skapere, siden vi verken har ressurser eller ønske om å ha direkte kontakt med banker og betalingsnettverk. Hvis du ønsker å lære om personopplysningene som samles inn av disse betalingsbehandlerne, vennligst les disse dokumentene: Stripe sin informasjonskapselpraksis og PayPal sin informasjonskapselpraksis.

Lekkasjer av personvernsinfo

Liberapay forteller ikke skapere hvem deres bidragsytere er. Dog tillater PayPal mottageren av betalingen å se betalerens navn og e-postadressen, så kronerullere som ikke ønsker å avsløre seg selv bør ikke bruke PayPal som betalingsmetode.

Likeledes tillater PayPal en kroneruller å se navnet og e-postadressen til mottageren, og Stripe kan vise mottagerens telefonnummer, så skapere som ikke ønsker å avsløre identitenten sin bør ikke bruke disse betalingsformidlerne, med mindre de har satt opp kontoene sine slik at kun ikke-sensitiv info lekkes (et forretningsnavn istedenfor skaperens navn, en dedisert e-postadresse og telefonnummer, istedenfor skaperens personlige kontaktdetaljer).

Kryptering

Alle nettverksforbindelser er kryptert, bortsett fra noe kommunikasjon mellom maskiner som befinner seg i samme datasenter.

Som en forhåndsregel mot identitetstyveri i tilfelle datalekkasje, er identitetsinfoen tilhørende kontoer lagret kryptert i vår database.

Denne siden inneholder maskinoversatt tekst som ennå ikke er gjennomgått og kan være unøyaktig. Du kan bidra.