A Liberapay team coordinates donations from multiple donors to multiple donees. The donors choose how much they want to give, the team members specify how they want to share the money, and Liberapay attempts to distribute the funds accordingly.

A team account isn't meant to be used by the members of single legal entity, it is designed for a group of independent individuals or organizations who work together on a common project. However, it's also okay to create a team account for a project that only has one contributor, as this allows marking a donation as being intended to support that project specifically rather than the person behind it.

A team account does not store money for later use. Every donation is distributed immediately, either to multiple members if possible, or to a single member when splitting the money isn't supported by the payment processor. Because of these payment processing limitations, the amounts received by the members can be temporarily unbalanced, especially if the team has fewer patrons than members.

If Liberapay team accounts don't fit your needs, you may want to use the Open Collective platform instead, which allows a team to be “hosted” by a registered nonprofit. This “fiscal host” is the legal owner of the team's funds, oversees how they're used, and takes a 5% fee. (We're planning to implement a similar system in Liberapay, but we don't know when it will be done.)

Skaping av et lag

Du må logge inn på din egen konto først.

Hvordan bli medlem i et lag

Når du har bidratt til et lags prosjekt, spør dets medlemmer om å invitere deg. Ikke glem å fortelle dem hva brukernavnet ditt er.

Deling av pengene

Det er ikke noe hierarki i et lag. Alle medlemmer er likeverdige og fastsetter sin egen andel.

Du kan endre din andel fra ditt lags kontrollpanel. Den inneholder tabeller som viser alle medlemmers nominelle andeler for neste og forrige betalingsdag, samt et overslag over de faktiske beløpene de kommer til å motta på neste betalingsdag.

De nominelle andelene er de råe tallene medlemmene selv taster inn. De faktiske andelene beregnes av systemet: Først oppsummeres de nominelle andelene, deretter beregnes den prosentdel som hver andel representerer, og til slutt anvendes disse prosentsatser til utregning av den disponible inntekten. Nominelle andeler fungerer også som maksimumsbeløp: De faktiske andelene er aldri høyere enn de nominelle, selv om der er finnes ekstra inntekter til rådighet.

Du undrer deg kanskje over hvorfor vi behandler nominelle andeler som maksimumsbeløp istedenfor enkle prosentdeler. Det er fordi maksimumsbeløp gir et lag muligheten til å haha ubrukt inntekt (kalt "resterende") og det er bra på flere måter. For det første gir det en "støttepute", som stabiliserer lagmedlemmenes inntekt. For det andre letter det integrasjonen av nye medlemmer i et lag, fordi deres andel tas fra resterende istedenfor å påvirke de øvrige medlemmenes inntekt. For det tredje tillater det vår programvare å justere de beløpene som donorer rent faktisk overfører til lagets medlemmer på en måte som balanserer donorenes bidrag over tid, hvilket gjør systemet mer rettferdig. Til slutt oppfordrer det til å donere til et lag, selv om det allerede har nådd sitt finansieringsmål, hvilket er bra for stabiliteten av lagets inntekt.

Automatiske andelsfordelinger

Som forvalg har alle lagmedlemmer deres andelsfordeling satt til spesialverdien "auto", som forsikrer lagom foredeling av gjenstående beløp. Med andre ord, vil medlemmene som eksplisitt setter sin andelsfordeling bli forfordelt først, deretter deles gjenstående beløp i lik mengde til alle medlemmer som har automatisk andelsfordeling.

Regulering av andelsmengder

Når denne funksjonen er påslått for et lag, kan dets medlemmer ikke heve deres andel høyere end et maksimumstak, beregnet på grunnlag av de nominelle andeler, på tidspunktet for forrige betalingsdag. Denne mekanismen er ment å oppfordre nye bidragsydere i å delta i laget, ved å forsikre at de ikke tar en uforholdsmessig andel av inntekten i løpet av deres første uker.

Grensen virker på følgende måte: Du kan alltid øke din andel til USD 1,00 hvis den var under det. Du kan fordoble din andel i forhold til foregående uke, du kan heve din andel for at heve lagets resterende inntekt, og du kan bringe din andel til nivået for median-andelen for forrige betalingsdag. Den av de mulighetene som resulterer i det høyeste beløpet utgjør din maksimale inntekt for uken.

Andeler er ikke begrenset hvis laget kun har ett medlem, eller hvis forrige ukes andeler alle var null (som er tilfelle for ethvert nytt lag som har blitt opprettet ett er den mest nylige lønningsdagen).

Kontakt brukerstøtte hvis du vil skru av eller på andelsgrensene for et eksisterende lag. Ikke glem å inkludere bevis for at endringen har blitt godkjent av andre lagmedlemmer.

Fjerning av lagmedlemskap

Du kan forlate et lag fra dets kontrollpanel.

Å kaste et medlem ut av et lage er ikke implementert enda. Kontakt brukerstøtte med bevisførsel som tilsier at medlemmet bør kastes ut, og at det er noe som støttes av de andre medlemmene i laget.

Lukking av lagkonto

En lagkonto lukkes automatisk når siste medlem melder seg ut.

Oversettelsen av denne siden til til norsk bokmål er ikke ferdigstilt enda.