De 20 mest populære kodelagerne lenket til en Liberapay-konto akkurat nå er:

awesome av sindresorhus Stjerner 271331

😎 Awesome lists about all kinds of interesting topics

Doner

Python av TheAlgorithms Stjerner 170143

All Algorithms implemented in Python

Doner

clash_for_windows_pkg av fndroid Stjerner 61732

A Windows/macOS GUI based on Clash

Doner

syncthing av Syncthing Stjerner 54538

Open Source Continuous File Synchronization

Doner

manim av 3b1b Stjerner 53914

Animation engine for explanatory math videos

Doner

Java av TheAlgorithms Stjerner 53745

All Algorithms implemented in Java

Doner

Ventoy av Ventoy Stjerner 52985

A new bootable USB solution.

Doner

tldr av tldr-pages Stjerner 45581

📚 Collaborative cheatsheets for console commands

Doner

gpt4free av tekky Stjerner 45224

The official gpt4free repository | various collection of powerful language models

Doner

learn-regex av ziishaned Stjerner 44549

Learn regex the easy way

Doner

mastodon av Mastodon Stjerner 44159

Your self-hosted, globally interconnected microblogging community

Doner

pure-bash-bible av 2211 Stjerner 34785

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

Doner

tmux av tmux Stjerner 30467

tmux source code

Doner

JavaScript av TheAlgorithms Stjerner 28221

Algorithms and Data Structures implemented in JavaScript for beginners, following best practices.

Doner

vaultwarden av dani-garcia Stjerner 27944

Unofficial Bitwarden compatible server written in Rust, formerly known as bitwarden_rs

Doner

C-Plus-Plus av TheAlgorithms Stjerner 25959

Collection of various algorithms in mathematics, machine learning, computer science and physics implemented in C++ for educational purposes.

Doner

NewPipe av TeamNewPipe Stjerner 25349

A libre lightweight streaming front-end for Android.

Doner

server av Nextcloud Stjerner 23872

☁️ Nextcloud server, a safe home for all your data

Doner

kitty av kovidgoyal Stjerner 19953

Cross-platform, fast, feature-rich, GPU based terminal

Doner

neofetch av 2211 Stjerner 18869

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

Doner


Utforsk dine favorittkodelager Lenk dine kodelager til profilen din

Denne siden inneholder maskinoversatt tekst som ennå ikke er gjennomgått og kan være unøyaktig. Du kan bidra.