weechat The extensible chat client.

Gemenskapen ble opprettet for 6 år siden, og har 14 medlemmer.

Er du en bidragsyter i weechat-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

youngchief

Doing cool things on the net.

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

DavidCanHelp

Open Source FTW!

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

reedhhw

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

~1273069

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

vaxo

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Kronerullere
1
Inntekt
kr 2,86
per uke
Avatar

flashcode

Free software developer.

Kronerullere
17
Inntekt
€ 10,67
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

11 abonnenter

WeeChat is a fast, light and extensible chat client. It runs on many platforms like Linux, Unix, BSD, GNU Hurd, Mac OS X and Windows (Bash/Ubuntu and Cygwin).

WeeChat is:

  • modular: a lightweight core with optional plugins
  • multi-protocols architecture (mainly IRC)
  • extensible with C, Python, Perl, Ruby, Lua, Tcl, Scheme and Javascript
  • fully documented and translated into several languages
  • a free program released under the GPLv3 license
  • an active project with a large community for scripts.
Denne siden inneholder maskinoversatt tekst som ennå ikke er gjennomgått og kan være unøyaktig. Du kan bidra.