openWRT open wireless receiver transmitter

Gemenskapen ble opprettet for 5 år siden, og har 4 medlemmer.

Er du en bidragsyter i openWRT-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

morvanc

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,01
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

7 abonnenter

openWRT : open Wireless Receiver Transmitter A GNU Linux distribution for router ( "routing computer" )

http://openwrt.org

It is based on Debian - an universal operating system