UBports and Ubuntu Touch A free and open-source Linux distribution for phones and tablets.

Gemenskapen ble opprettet for 2 år siden, og har 16 medlemmer.

Er du en bidragsyter i UBports and Ubuntu Touch-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Kronerullere
1
Inntekt
kr 11,96
per uke

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke

mardy

Programmatore e blogger

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,60
per uke

tofyi

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke

reedhhw

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke

~33875

Kronerullere
0

~1357743

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

dobey

Rodney is creating Free and Accessible Software

Kronerullere
1
Inntekt
USD 0,57
per uke

vaxo

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

mar_k83

☆ UbuntuTouch User ☆ Linux Fan ☆ OpenSource Enthusiast ☆ Eisenbahner ☆ Openstreetmapper ☆

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

~153715

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke

UniversalSuperBox

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke

NeoTheThird

dev at UBports

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

9 abonnenter

Ubuntu Touch is the touch-friendly mobile version of Ubuntu. Originally designed and developed by Canonical, the operating system now lives on in the UBports community.