UBports and Ubuntu Touch A free and open-source Linux distribution for phones and tablets.

Gemenskapen ble opprettet for 3 år siden, og har 15 medlemmer.

Er du en bidragsyter i UBports and Ubuntu Touch-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

fuseteam

Open Source Programmer

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Kronerullere
0
Inntekt
kr 0,00
per uke
Avatar

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

mardy

Programmatore e blogger

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

tofyi

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

reedhhw

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

~33875

Kronerullere
0
Avatar

dobey

Rodney is creating Free and Accessible Software

Kronerullere
2
Inntekt
USD 0,87
per uke
Avatar

vaxo

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

~153715

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

UniversalSuperBox

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

NeoTheThird

dev at UBports

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

9 abonnenter

Ubuntu Touch is the touch-friendly mobile version of Ubuntu. Originally designed and developed by Canonical, the operating system now lives on in the UBports community.