UBports and Ubuntu Touch A free and open-source Linux distribution for phones and tablets.

Gemenskapen ble opprettet for 4 år siden, og har 18 medlemmer.

Er du en bidragsyter i UBports and Ubuntu Touch-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

TJa

Kronerullere
0
Inntekt
CAD 0,00
per uke
Avatar

mar_k83

☆ UbuntuTouch User ☆ Linux Fan ☆ OpenSource Enthusiast ☆ Eisenbahner ☆ Openstreetmapper ☆

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nanu-c

Kronerullere
3
Inntekt
€ 1,71
per uke
Avatar

fuseteam

Open Source Programmer

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Kronerullere
2
Inntekt
kr 3,60
per uke
Avatar

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

mardy

Programmatore e blogger

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

tofyi

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

reedhhw

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

~33875

Kronerullere
0
Avatar

dobey

Rodney is creating Free and Accessible Software

Kronerullere
1
Inntekt
USD 0,20
per uke
Avatar

vaxo

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

~153715

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

UniversalSuperBox

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

NeoTheThird

dev at UBports

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

10 abonnenter

Ubuntu Touch is the touch-friendly mobile version of Ubuntu. Originally designed and developed by Canonical, the operating system now lives on in the UBports community.