Python The dynamic programming language with a nice syntax

Gemenskapen ble opprettet for 6 år siden, og har 124 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Python-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

yasserbdj96

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Jayraj

I'm a student of Computer sci. and I make open source softwares

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

kaonashi696

Administrator and owner of ZeCircle.xyz: Pleroma, XMPP, Mumble, Minecraft and GMod servers

Kronerullere
1
Inntekt
€ 5,76
per uke
Avatar

GreatWizard

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

superintelligence

Content creator of AI, Cyber Security and other technical topcis

Kronerullere
1
Inntekt
€ 4,52
per uke
Avatar

hut

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

hackedubuntu

I'm Here to Fund My College Education

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

brokkr

Kronerullere
0
Inntekt
DKK 0,00
per uke
Avatar

fuller

Open-Science Software Development

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

nolyoi

Creator of Askcr and other projects, open-source contributor.

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

Januz

Developing GNOME Apps 👣️

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

tuxmain

Developpeur libriste

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

heraldofsolace

Coder, Mathematician, YouTuber

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

Waldbader

Für ein ausgeglichenes und selbstbestimmtes Leben im Digitalzeitalter

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,25
per uke
Avatar

Toons

Inconditionnel du python depuis 1997

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

grouprise

Sichtbarmachung, Vernetzung und Unterstützung der Arbeit von lokalen Initiativen

Kronerullere
4
Inntekt
€ 2,48
per uke
Avatar

tsbarnes

Creating open source apps and themes for Linux

Kronerullere
1
Inntekt
USD 0,28
per uke
Avatar

patrik.trefil

Kronerullere
0
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

35 abonnenter

Welcome

This Liberapay community is for all users and supporters of the Python programming language.

Did you know that the Liberapay website is itself written in python?

See also: