Pleroma Pleroma's Admins or Contributors

Gemenskapen ble opprettet for 2 år siden, og har 9 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Pleroma-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

Sophie

Haiiii, I write code and solve problems!

Kronerullere
1
Inntekt
€ 5,00
per uke
Avatar

hj

Working on PleromaFE in my spare time.

Kronerullere
1
Inntekt
€ 1,15
per uke
Avatar

Igeljaeger

Administrating Fediverse Instances

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

bofh

We are NSFW.Social, an uncensored social-media network!

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

monsieurtino

Je fais des sites web et je gère une instance Pleroma.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

lain

Pleased to meet you. I am Iwakura Lain

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

hellow_user

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

Toromino

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

4 abonnenter