Perl

Gemenskapen ble opprettet for 3 år siden, og har 3 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Perl-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

petdance

I wrote ack.

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

mgv

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

2 abonnenter