Game Development Game Development

Gemenskapen ble opprettet for 3 år siden, og har 29 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Game Development-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

42

Kronerullere
0
Avatar

~1689622

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

tversteeg

Free (as in Freedom) Rust Game Developer

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

tumeo

Analista de Sistemas e Desenvolvedor de Jogos

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

MenaceInFrills

Godless menace in frills, She/her

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Yeldham

I make/colabore to free/libre software, mostly gaming-related.

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

hlissner

I make games & free software

Kronerullere
53
Avatar

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

tofyi

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

thindil

I'm creating various Open Source programs.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

josteph

Support my work on The Battle for Wesnoth!

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Cheeseness

Kronerullere
1
Inntekt
AUD 1,44
per uke
Avatar

cmho

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

cod3red

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

reedhhw

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

EgbertoFuentes

Artesano Digital.

Kronerullere
0
Inntekt
MXN 0,00
per uke
Avatar

MarvelWild

We are making "Wild World": freestyle/sandbox game

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

16 abonnenter