Free Software

Gemenskapen ble opprettet for 4 år siden, og har 414 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Free Software-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

jdubz

Crafter of delicious Ansible playbooks, docker containers, and other gems

Kronerullere
1
Inntekt
USD 1,00
per uke
Avatar

jamestomasino

tilde (pubnix) admin, open source contributor, fun guy

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

elpak

Greek senior web developer and SEO expert looking for mutual cooperation.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

zedeus

Zed is creating Nitter, an alternative Twitter front-end

Kronerullere
6
Inntekt
USD 5,46
per uke
Avatar

gbschenkel

Kronerullere
0
Inntekt
BRL 0,00
per uke
Avatar

der_On

I'm creating various Open-Source tools and provide Content under a Creative-Commons license.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

ZelphirKaltstahl

Zelphir Kaltstahl creates free software in his free time.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Voljub

Hobby artist, and video content creator.

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

jelena

Funding for small business

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

shreyasminocha

Student, Open source enthusiast, Privacy Advocate

Kronerullere
0
Avatar

k9mail

Open source email client for Android

Kronerullere
134
Inntekt
€ 50,98
per uke
Avatar

bawaviki

One of the best software developer in sonipat. Android developer, custom kernel creator, freelancer.

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

erics

Kronerullere
0
Avatar

~1626310

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

dchmelik

polymath/Renaissance man

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

TOoHNA

Creating a Open culture to support the development of upstanders

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

ashwinvis

Show your support for Ashwin

Kronerullere
0
Inntekt
SEK 0,00
per uke
Avatar

tversteeg

Free (as in Freedom) Rust Game Developer

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

156 abonnenter