Django

Gemenskapen ble opprettet for 6 år siden, og har 6 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Django-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

~1593870

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

claudep

Free software contributions

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nijel

Kronerullere
38
Inntekt
€ 12,96
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

3 abonnenter