Commons

Gemenskapen ble opprettet for 4 år siden, og har 114 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Commons-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

42

Kronerullere
0
Avatar

der_On

I'm creating various Open-Source tools and provide Content under a Creative-Commons license.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

earthbound

Prolific creation from a random muse

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

dchmelik

polymath/Renaissance man

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

Infinity_space

Medical courses

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

randomgeek

FOSS-friendly random geek; driven and distracted by ADHD; blogs too much

Kronerullere
1
Inntekt
USD 1,00
per uke
Avatar

martl

Thanks for the great support. I write open source software for fun :) And i love Frontend <3 Follow

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Siegi

Engagé pour l'éthique numérique, la neutralité du net et les valeurs humaines

Kronerullere
0
Inntekt
CHF 0,00
per uke
Avatar

HDValentin

Fotografie (CC-BY-SA) und Engagement in verschiendenen anderen sozialen Projekten.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

nicksellen

Software development and stewardship for commons and community oriented open source projects

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,01
per uke
Avatar

njoseph

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

TransnationalInstitute

Ideas with impact.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

U_039b

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,25
per uke
Avatar

rfb

Photographe libriste

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

ex-und-hop.net

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

test12344

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

masterofjedis

var str = 'jaVasCript:/*-/*`/*\`/*'/*"/**/(/* */oNcliCk=alert() )//%0D%0A%0d%0a//</stYle/</titLe/</t

Kronerullere
0
Inntekt
INR 0,00
per uke
Avatar

nzaar9

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

46 abonnenter