Dylan Araps
@2211

2211 har 0 givere.

Kontoer andre steder

2211 eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

neofetch 6225 Oppdatert for 1 uke siden

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 2524 Oppdatert for 3 uker siden

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

pure-bash-bible 11018 Oppdatert for 3 måneder siden

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

openbox-patched 72 Oppdatert for 3 måneder siden

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

bum 72 Oppdatert for 6 måneder siden

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

pxltrm 317 Oppdatert for 10 måneder siden

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

discord-selena 7 Oppdatert for 1 år siden

Log all Discord messages for transparency

root.vim 10 Oppdatert for 1 år siden

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

startpage 21 Oppdatert for 1 år siden

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 2 Oppdatert for 2 år siden

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 1 Oppdatert for 2 år siden

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 10 Oppdatert for 2 år siden

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historikk

2211 registrerte seg for 10 måneder siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere