Dylan Araps
@2211

2211 har 0 givere.

Kontoer andre steder

2211 eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

neofetch 5835 Oppdatert denne uken

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

pywal 2184 Oppdatert for 1 uke siden

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

pure-bash-bible 10595 Oppdatert for 2 uker siden

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

openbox-patched 70 Oppdatert for 1 måned siden

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

bum 68 Oppdatert for 4 måneder siden

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

pxltrm 300 Oppdatert for 8 måneder siden

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

discord-selena 5 Oppdatert for 9 måneder siden

Log all Discord messages for transparency

root.vim 10 Oppdatert for 1 år siden

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

startpage 18 Oppdatert for 1 år siden

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 1 Oppdatert for 2 år siden

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 1 Oppdatert for 2 år siden

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 10 Oppdatert for 2 år siden

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historikk

2211 registrerte seg for 8 måneder siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere