xj9

maverick p2p systems researcher and hard/software hacker

xj9 har 0 givere.

Budskap engelsk

i believe very strongly in decentralization, both in technology and politics. ui/ux engineer by day, maverick p2p researcher and hard/software hacker by night. #heropunch co-founder, general nuisance; friendly, but very honest.

xj9.vcard

Kontoer andre steder

xj9 eier følgende kontoer på andre plattformer:

Lag

Fellesskap

Historikk

xj9 registrerte seg for 2 år siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere