wbotelhos

I am making the world better by writing code at http://github.com/wbotelhos

wbotelhos har 0 givere.

Budskap engelsk

I am making the world better by writing articles at http://wbotelhos.com to help people in several programming subjects.

Developing projects at my lab (http://wbotelhos.com/labs) to help people save time and get the best in their jobs.

And developing projects and help other projects at http://github.com/wbotelhos.

Thank you! <3

Kontoer andre steder

wbotelhos eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

raty 2210 Oppdatert for 3 måneder siden

:star2: jQuery Raty - A Star Rating Plugin

idy 8 Oppdatert for 4 måneder siden

:eyeglasses: An ID obfuscator for ActiveRecord

complety 3 Oppdatert for 5 måneder siden

:broken_heart: jQuery Complety - An Auto Complete Plugin

normalizy 7 Oppdatert for 8 måneder siden

:wrench: Attribute normalizer for ActiveRecord

modaly 3 Oppdatert for 1 år siden

:eight_pointed_black_star: Modaly - A Tiny Modal

rating 13 Oppdatert for 1 år siden

:star: A true Bayesian rating system with scope and cache enabled

voting 3 Oppdatert for 1 år siden

:+1: A Binomial proportion confidence interval voting system with scope and cache enabled

attachy 6 Oppdatert for 1 år siden

:paperclip: Attachments handler for Rails via Cloudinary

capybara-box 6 Oppdatert for 1 år siden

:package: Capybara Box - A Tool Box for Capybara

stepy 178 Oppdatert for 1 år siden

:feet: jQuery Stepy - A Wizard Plugin

taby 3 Oppdatert for 2 år siden

jQuery Taby - A Textarea Tabulator

breadcrumby 2 Oppdatert for 2 år siden

:bread: A solid Breadcrumb for Rails

eggy 0 Oppdatert for 2 år siden

An Easter Egg Plugin

validaty 4 Oppdatert for 2 år siden

jQuery Validaty - A Validation Plugin

dch_releaser 2 Oppdatert for 3 år siden

DCH Releaser - A Debian's Changelog Bumper

nestedy 3 Oppdatert for 4 år siden

:arrow_heading_down: jQuery Nestedy - A Nested Fields Creator

notify 1 Oppdatert for 5 år siden

jQuery Notify - A Notifier Plugin

gridy 22 Oppdatert for 5 år siden

jQuery Gridy - A Grid Plugin

mory 1 Oppdatert for 6 år siden

A Read More Plugin

flapy 4 Oppdatert for 6 år siden

jQuery Flapy - A Tab Menu

Lag

Historikk

wbotelhos registrerte seg for 2 år siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere