templis

templis har 0 givere.

Kontoer andre steder

templis eier følgende kontoer på andre plattformer:

Lag

Historikk

templis registrerte seg for 2 år siden.

templis tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.