simonmichael

I'm a free software, documentation, and community builder

simonmichael mottar USD 2,28 hver uke fra 3 kronerullere.
Doner  

Budskap engelsk

I'm a free software, documentation, and community builder. You may have received support from me by email or on Freenode.

Some significant projects so far: Zwiki, shelltestrunner, darcs hub, plaintextaccounting.org, hledger.

These are "spare time" works. Your financial appreciation and support will help me sustain them and unleash... my full powers.

Koblede kontoer

simonmichael eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

hledger 1277 Oppdatert denne uken

Robust command-line/curses/web plaintext accounting tools, a Haskell rewrite of Ledger.

shelltestrunner 55 Oppdatert for 2 måneder siden

Easy, repeatable testing of CLI programs/commands

quickbench 15 Oppdatert for 3 år siden

Easily time one or more commands with one or more executables and show tabular results

ZWiki 12 Oppdatert for 5 år siden

A featureful wiki engine based on Zope 2

Lag

simonmichael er med i 2 lagene:

darcs-hub

Kronerullere
3
Inntekt
USD 3,43
per uke
Medlemmer
1

hledger

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

Historikk

simonmichael registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere