engelsk
Avatar

shutdown57

Freelancer programmer

shutdown57 har 0 kronerullere.

Budskap

Freelancer programmer

Koblede kontoer

shutdown57 eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

shutdown57 registrerte seg for 2 år siden.

shutdown57 tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.