pixelfed

A Photo Sharing Experience for everyone

pixelfed mottar USD 9,78 hver uke fra 18 kronerullere.
Doner  

Budskap engelsk

PixelFed is a free, open-source image sharing network server based on the federated open web protocol ActivityPub.

Medlemmer


Vis inntektsfordeling

Koblede kontoer

pixelfed eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

pixelfed registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere