munshkr

munshkr har 0 kronerullere.

Koblede kontoer

munshkr eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

flok 39 Oppdatert for 1 uke siden

Web-based P2P collaborative editor for live coding sounds and images

hydra-gists 0 Oppdatert for 2 uker siden

Gallery of Hydra snippets, based on GitHub Gist

tilt 6 Oppdatert for 2 uker siden

Live coding waveshaper using Web Audio

hydra-easing 0 Oppdatert for 3 måneder siden

Easing functions for Hydra

fmtribe 10 Oppdatert for 5 måneder siden

:musical_note: OPL2/3 synth/drum machine/thingie focused on live jamming for DOS.

AbjadScore.sc 6 Oppdatert for 6 måneder siden

Render Abjad scores (Lilypond) using SuperCollider Patterns

SuperDirtMIDI.sc 6 Oppdatert for 9 måneder siden

Adds more MIDI in capabilities to SuperDirt

Marea.sc 5 Oppdatert for 1 år siden

Some kind of TidalCycles implementation for SuperCollider

nesasm-js 0 Oppdatert for 1 år siden

A JavaScript version of NESASM3, a NES assembler written in C

SampleBank.sc 3 Oppdatert for 2 år siden

A simple sample bank for managing buffers in SuperCollider

picopico 13 Oppdatert for 2 år siden

:headphones: ATtiny85-based chiptune player

nsfp 3 Oppdatert for 2 år siden

A command-line player of Nintendo NES/Famicom music files (.nsf/.nsfe)

gakuon 3 Oppdatert for 2 år siden

:musical_score: A Music Macro Language (MML) compiler for the Commodore 64 SID chip

6502asm.js 5 Oppdatert for 2 år siden

A 6502 assembler written in Javascript

nes-serial 6 Oppdatert for 6 år siden

NES serial communication through input controller with Arduino

easing-ruby 12 Oppdatert for 7 år siden

A Ruby implementation of the well-known Robert Penner's easing functions

Historikk

munshkr registrerte seg for 3 måneder siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere