gerald

gerald har 0 kronerullere.

Koblede kontoer

gerald eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

gerald registrerte seg for 2 år siden.

gerald tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.