gerald

gerald har 0 givere.

Kontoer andre steder

gerald eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

gerald registrerte seg for 1 år siden.

gerald tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.