Francesco Frassinelli
@frafra

frafra har 0 givere.

Budskap italiensk

https://frafra.eu

Kontoer andre steder

frafra eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

postgresql2websocket 38 Oppdatert for 2 uker siden

Send PostgreSQL notifications over websockets

gpapconv 4 Oppdatert for 1 måned siden

Geopaparazzi to OSM XML and GeoJSON converter

is-osm-uptodate 7 Oppdatert for 1 måned siden

Find outdated nodes in OpenStreetMap

Historikk

frafra registrerte seg for 1 år siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere