Marcus Cuda
@cuda

cuda har 0 kronerullere.

Koblede kontoer

cuda eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

cuda registrerte seg for 10 måneder siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere