Avatar

Kentaro

Kentaro har 0 kronerullere.

Budskap

A free software developer on various platforms (Web, mobile and desktop) and mainly for GNU/Linux, I devote my time to promote free software, with the presentation and the daily use.

Koblede kontoer

Kentaro eier følgende kontoer på andre plattformer:

Fellesskap

Historikk

Kentaro registrerte seg for 4 år siden.

Inntekt per uke (i euro)

Ukentlig antall kronerullere