ForgottenRoots

Forgotten Roots

ForgottenRoots har 0 givere.

Budskap polsk

The purpose of my YouTube channel is to promote traditional, pagan spirituality and simple life. If you appreciate my content, you can support me here. Thank you!

Kontoer andre steder

ForgottenRoots eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

ForgottenRoots registrerte seg for 2 år siden.

Euro mottatt i uken

Ukentlig antall givere