engelsk
Avatar

DisposaBoy

Support the development of GoSublime

DisposaBoy har 0 kronerullere.

Budskap

Supporting me means I can spend more time working on GoSublime and other Open Source projects, hopefully leading to more consistent and regular development.

Koblede kontoer

DisposaBoy eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

GoSublime 3398 Oppdatert for 9 måneder siden

A Golang plugin collection for SublimeText 3, providing code completion and other IDE-like features.

Historikk

DisposaBoy registrerte seg for 3 år siden.

DisposaBoy tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.