Avatar

ColinPitrat

I work on various open source projects

ColinPitrat har 0 kronerullere.

Budskap

  • caprice32, an Amstrad CPC emulator
  • kalenji-reader, a tool to interface with various GPS watches on Linux and Windows
  • althreat, a shoot'em up for Linux

Koblede kontoer

ColinPitrat eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

caprice32 78 Oppdatert for 3 uker siden

An emulator of the Amstrad CPC 8bit home computer range.

kalenji-gps-watch-reader 24 Oppdatert for 2 måneder siden

A tool to import data from some Kalenji running watches

althreat 2 Oppdatert for 2 år siden

A C++/SDL shoot'em up

Fellesskap

Historikk

ColinPitrat registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i euro).

Ukentlig antall kronerullere