Burnsedia

I am a Open Source Developer and I would like to be able to publish my games

Burnsedias mål er å motta USD 100,00 per uke.
Doner  

Budskap engelsk

I am Developing free and open source projects for the Autism Community and Open Source Games with the Godot 3 Game Engine.

Koblede kontoer

Burnsedia eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

The-Hive 2 Oppdatert for 2 uker siden

PC and Moble 4x Space RTS/FPS Sim Game

OpenRA (forgreining) 1 Oppdatert for 2 år siden

Open Source real-time strategy game engine for early Westwood games such as Command & Conquer: Red Alert written in C# using SDL and OpenGL. Runs on Windows, Linux, *BSD and Mac OS X.

Historikk

Burnsedia registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere