Dylan Araps
@2211

2211 har 0 kronerullere.

Koblede kontoer

2211 eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

pywal 3539 Oppdatert denne uken

🎨 Generate and change color-schemes on the fly.

pure-bash-bible 23959 Oppdatert denne uken

📖 A collection of pure bash alternatives to external processes.

neofetch 7946 Oppdatert denne uken

🖼️ A command-line system information tool written in bash 3.2+

bum 96 Oppdatert for 3 uker siden

🎵 Download and display album art for mpd/mopidy tracks.

openbox-patched 89 Oppdatert for 2 måneder siden

PKGBUILD and patches for Openbox with Rounded Corners

pxltrm 389 Oppdatert for 2 år siden

🖌️ pxltrm - [WIP] A pixel art editor inside the terminal

discord-selena 7 Oppdatert for 2 år siden

Log all Discord messages for transparency

root.vim 13 Oppdatert for 2 år siden

🌴 Automatically set directory to your project's root based on a known dir/file.

startpage 21 Oppdatert for 2 år siden

🔗 Simple start page written in HTML/SCSS

reddit-sidebar-toggle 4 Oppdatert for 3 år siden

👽 Toggle the sidebar on reddit.com

pascal_lint.nvim 2 Oppdatert for 3 år siden

🐆 Show fpc compiler output in a neovim split.

taskrunner.nvim 12 Oppdatert for 3 år siden

🏃 Runs Gulp/Gruntfiles in terminal splits

Historikk

2211 registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere