Göran Weinholt
@weinholt

Scheme programmer & Debian developer

weinholt mottar SEK 0,00 hver uke fra 0 kronerullere.
Doner  

Budskap engelsk

I try, in my own way, to improve the situation for the Scheme programming language. Akku.scm is a package manager for Scheme that I created to make life more fun for schemers. It is licensed under the GPLv3 and thus freely available to the whole Scheme community.

I also make some contributions to Debian and hope to make more. I have a webpage at weinholt.se where I blog on technical matters that interest me.

With Liberapay, I want to find a stress-free way to have more time for my Scheme and Debian activities.

Koblede kontoer

weinholt eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

scheme-docker 6 Oppdatert denne uken

Dockerfiles for various Scheme implementations

akku 60 Oppdatert denne uken

Language package manager for Scheme. (Bug reports to: https://gitlab.com/akkuscm/akku)

r6lint 6 Oppdatert for 2 uker siden

R6RS Scheme syntax and style checker

industria 46 Oppdatert for 3 uker siden

Cryptographic libraries for R6RS Scheme

zabavno 30 Oppdatert for 1 måned siden

An x86 emulator in Scheme

fs-fatfs 1 Oppdatert for 2 måneder siden

FAT filesystem library in R6RS Scheme

hashing 2 Oppdatert for 3 måneder siden

Hashing algorithms in R6RS Scheme

machine-code 22 Oppdatert for 3 måneder siden

compression 4 Oppdatert for 3 måneder siden

Compression algorithms in R6RS Scheme

struct-pack 5 Oppdatert for 3 måneder siden

R6RS library for working with packed byte structures

ip-address 3 Oppdatert for 3 måneder siden

IP address parsing and formatting in R6RS Scheme

spdx 1 Oppdatert for 4 måneder siden

SPDX license expressions in R6RS Scheme

uuid 4 Oppdatert for 4 måneder siden

UUID generation and analysis in R6RS Scheme

semver 1 Oppdatert for 4 måneder siden

Semantic Versioning for R6RS Scheme

laesare 3 Oppdatert for 5 måneder siden

R6RS/R7RS reader in R6RS Scheme

conscheme 40 Oppdatert for 5 måneder siden

Scheme implementation in the Go language

Fellesskap

Historikk

weinholt registrerte seg for 1 år siden.

Inntekt per uke (i svenske kroner).

Ukentlig antall kronerullere