vnen

Regular contributor to Godot Engine, creator and maintainer of Godot's Tiled Importer

vnens mål er å motta USD 15,00 per uke.
Doner  

Budskap engelsk

I am a regular contributor to the Godot Engine, especially in the bug triaging squad. I'm also the author and maintainer of the most up-to-date Tiled importer plugin for Godot.

If you like my work, consider making a small donation to keep me motivated. and make me know my work is valuable. If you can't donate, that's fine too, don't feel ashamed to keep using the stuff I make.

Koblede kontoer

vnen eier følgende kontoer på andre plattformer:

Pakkebrønner

godot-tiled-importer 339 Oppdatert for 6 måneder siden

Plugin for Godot Engine to import Tiled Map Editor tilemaps and tilesets

godot-platfomer-cpp 26 Oppdatert for 3 år siden

Reimplementation of Godot Engine's platformer demo as a C++ module

godot-rpg2d 35 Oppdatert for 3 år siden

A simple 2D RPG for testing Godot Engine development

godot-langtons-ant 1 Oppdatert for 4 år siden

A simple Langton's Ant example made with the Godot Engine

blockpop 17 Oppdatert for 4 år siden

A simple Breakout clone made with the Godot Engine

godot (forgreining) 2 Oppdatert denne uken

Godot Engine – Multi-platform 2D and 3D game engine

nanobot (forgreining) 0 Oppdatert for 4 år siden

A silly bot for NaNoWriMo wordwars.

Historikk

vnen registrerte seg for 3 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere