Duncan McGreggor
@oubiwann

Open Source Hacker

oubiwann har 0 kronerullere.

Budskap engelsk

Donations not expected, but gifts accepted with a smile :-)

Koblede kontoer

oubiwann eier følgende kontoer på andre plattformer:

Lag

oubiwann er med i 6 lagene:

clojang

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

clojusc-mesomatic

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

clojusc-protobuf

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

clojusc-ring-redis-session

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

erlsci-iso8601

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

hexagram30

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Medlemmer
1

Fellesskap

Historikk

oubiwann registrerte seg for 2 år siden.

oubiwann tilkjennegir ikke hvor mye de mottar gjennom Liberapay.