Wikidata

Gemenskapen ble opprettet for 6 år siden, og har 4 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Wikidata-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

yfdyh000

开源软件开发、软件翻译等

Kronerullere
4
Inntekt
USD 1,53
per uke
Avatar

Reise_Reise

Fotos (Creative Commons), freie Wikis und Open Data

Kronerullere
0
Avatar

hellow_user

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

Nudin

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

3 abonnenter