Remminers Remote Desktop client for Linux community

Gemenskapen ble opprettet for 2 år siden, og har 3 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Remminers-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

jjjjjjjj

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

kingu

Oversettelser og kreative gesjefter

Kronerullere
2
Inntekt
kr 13,45
per uke
Avatar

antenore

Remmina developer and maintainer

Kronerullere
49
Inntekt
CHF 30,96
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

3 abonnenter