MechanicalKeyboards Mechanical keyboard users, developers, designers, and anyone else who belongs here

Gemenskapen ble opprettet for 4 år siden, og har 2 medlemmer.

Er du en bidragsyter i MechanicalKeyboards-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

~100082

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

algernon

A tiny mouse, a hacker.

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

1 abonnent

There are many, many mechanical keyboards out there, and an increasing lot of them are powered by open source & free software firmware. We welcome them all in this Liberapay community.