Matrix.org

Gemenskapen ble opprettet for 4 år siden, og har 6 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Matrix.org-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

turt2live

Kronerullere
8
Inntekt
USD 1,41
per uke
Avatar

Sophie

Haiiii, I write code and solve problems!

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

MTRNord

Kronerullere
2
Inntekt
€ 0,41
per uke
Avatar

timokoesters

Developer of the Conduit Matrix server

Kronerullere
22
Inntekt
€ 34,40
per uke
Avatar

jplatte

Software developer and free software enthusiast

Kronerullere
12
Inntekt
€ 6,71
per uke
Avatar

jimmycuadra

Computer programmer working on Ruma, a Matrix homeserver and supporting libraries written in Rust

Kronerullere
0
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

3 abonnenter