Fedora Fedora users and contributors

Gemenskapen ble opprettet for 6 år siden, og har 11 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Fedora-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

didiksupriadi41

Hi there! I'm Didik, Java-oriented student, currently contributing as Packager at Fedora Project

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

fuller

Open-Science Software Development

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

Sophie

Haiiii, I write code and solve problems!

Kronerullere
1
Inntekt
€ 0,99
per uke
Avatar

Artem4

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

~100082

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

uvolmer

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Jenselme

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

Moul

Silkaj developer for Duniter/Ğ1. YunoHost, Wikipedia, and LinuxFr contributor

Kronerullere
0
Avatar

mgautierfr

Kronerullere
0
Avatar

bochecha

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

3 abonnenter