Ballerina Ballerina: an open source programming language and platform for cloud-era application programmers to easily

Gemenskapen ble opprettet for 1 år siden, og har 1 medlem.

Er du en bidragsyter i Ballerina-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

DavidCanHelp

Open Source FTW!

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

1 abonnent

The Ballerina Programming Language