Android Developer Android Developer Community

Gemenskapen ble opprettet for 3 år siden, og har 8 medlemmer.

Er du en bidragsyter i Android Developer-gemenskapen? Ta del i det på Liberapay!
Snart vil du kunne reklamere for dine gemenskapsprosjekter her og skrive statusoppdateringer om ditt arbeide.

Nye medlemmer

Avatar

Hzy1680

Kronerullere
0
Inntekt
€ 0,00
per uke
Avatar

fennifith

Main developer of Android/OSS projects including Status, Alarmio, Attribouter, and ScreenshotMaker.

Kronerullere
1
Inntekt
USD 3,46
per uke
Avatar

hellow_user

Kronerullere
0
Inntekt
USD 0,00
per uke
Avatar

larma

I am the creator and maintainer of microG and one of the maintainers of Dino

Kronerullere
157
Inntekt
€ 107,65
per uke
Avatar

Schoumi

Freelance make some Android FOSS apps: Goblim, LPCProg, Exodus, Cozy Music (soon), Blood Donation

Kronerullere
1
Inntekt
€ 1,00
per uke
Gemenskapsnyhetsbrev informerer deg om hva som skjer og hvilke prosjekter som trenger støtte. Støtten er ikke operativ enda, men du kan allerede abonnere.

4 abonnenter

Community that regroups Android Developer on Liberapay.