Gergő Tisza
@Tgr

Tgr har 0 kronerullere.

Koblede kontoer

Tgr eier følgende kontoer på andre plattformer:

Historikk

Tgr registrerte seg for 2 år siden.

Inntekt per uke (i amerikanske dollar).

Ukentlig antall kronerullere